Vasúti jármű-szerelő technikus

Technikum

A technikum 9-12. évfolyamán előrehozott érettségire való felkészítés és ágazati szakmai oktatás, szakképzés folyik. A 13. évfolyamon idegen nyelvi és szakmai érettségire való felkészítés folyik. Tanulmányi idő 5 év (4 év után, a 12. évfolyam végén előrehozott érettségi vizsga matematikából, magyar nyelv és irodalomból és történelemből, majd az 5. év – 13. évfolyam – végén érettségi vizsga idegen nyelvből és szakmai vizsga).

5 ÉVES KÉPZÉS

Vasútijármű-szerelő technikus

Közlekedésgépész ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

A vasútijármű-szerelő technikus a vasút villamos rendszereinek szerelőjeként a javítási folyamat egészében önállóan, illetve a munkatársaival közösen összetett feladatokat lát el.

A munkatevékenysége során együttműködik a javítás egyéb területein dolgozó munkatársaival, így biztosítja a komplex javítási tevékenység összehangolt működését, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Kommunikációs készség, precizitás, együttműködési készség, szervezési és irányítási képesség, kreativitás.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

feldolgozza és ellenőrzi a terveket, megismeri a rendszereket és rendszerelemeket;

tervek alapján meghatározza a munkával kapcsolatos szervezési feladatokat, kialakítja a munkahelyi feltételeket, részletes ütemtervet készít;

javaslatot tesz a beszerzési forrásokra, alvállalkozói szolgáltatásokra;

kezeli a kivitelezés dokumentumait, az építési naplót;

közreműködik az építési hatóság ás a szakhatóságok felé a számukra szükséges dokumentációk benyújtásában. elfogadásában, hatósági bejárások megszervezésében;

tervezi és irányítja az üzemeltetési és karbantartási feladatokat.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret szervezni, irányítani, és kedveli a vasúti járműveket.