Boldog Iskola

 

Iskolánk a 2023/2024-es tanévben elnyerte a „Boldog Iskola” címet, így a Jobb Veled a Világ Alapítvány Boldogságóra programját sikeresen megvalósító oktatási intézmények közé tartozik ettől a tanévtől. „A Jobb Veled a Világ Alapítvány Boldogságóra programja a pozitív pszichológia kutatási eredményeire épített élménypedagógiai módszertan, melynek hatékonyságát az ELTE PPK empirikus kutatásokkal igazolta.”

A program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az iskolás és óvodás gyerekek számára. Fontosnak tartjuk a pozitív érzelmek „átadását” a gyerekeknek, mert ezek képezik a megismerés, az intellektuális és a szociális képességek fejlődésének motivációs alapját. Olyan témákat járunk körül, mely segíti és támogatja a gyerekeket a hétköznapi problémákkal való megküzdésben, és a folyamatos önismereti fejlesztéssel és boldogságérzetet fokozó technikák bemutatásával személyes, lelki egészségüket is tápláló kompetenciáikat fejleszti. A boldogság pedig tanítható.

„Arra törekszünk, hogy a boldogságórák derűs és élménygazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes emberré válhatnak.” 

/Prof. Dr. Bagdy Emőke/

https://boldogsagora.hu/tajekoztato/