Rendkívüli felvételi eljárás

Tisztelt Szülők!

Kedves 8. osztályos Tanulók!

Reméljük, hogy megkapták levelünket, amelyben értesítjük Önöket, hogy a Felvételi Központ döntése alapján az iskolánkba továbbtanulásra jelentkezett gyermek felvételt nyert-e vagy elutasításra került!

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 43. paragrafusának (1) bekezdése alapján a Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum vezetése – a törvényi előírásoknak is eleget téve – a férőhelyek maximális kihasználása érdekében úgy határozott, hogy rendkívüli felvételi eljárást ír ki a 2022. május 9-től 2022. május 20-ig terjedő időszakra.

A fenti időszak alatt felvételi kérelem benyújtására nyílik lehetőség. A kérelmek elbírálásáról a jelentkezések függvényében a későbbiekben dönt az iskola vezetése.

A felvételi jelentkezéseket az alábbi ágazatokban várjuk:

Kód

Ágazat megnevezése Specializáció
1117 Informatika és távközlés Szoftverfejlesztő és tesztelő
1119 Gazdálkodás és menedzsment Pénzügyi-számviteli ügyintéző
1120 Gazdálkodás és menedzsment Vállalkozási ügyviteli ügyintéző
1115 Elektronika és elektrotechnika Ipari informatikai technikus

 

Várjuk azon tanulók jelentkezését, akik tanulmányaikat intézményünkben kívánják folytatni! 

A jelentkezéshez szükséges nyomtatvány honlapunkról letölthető, illetve az iskola titkárságán beszerezhető.  A kérelmet írásban postai úton, vagy személyesen (az iskola titkárságán leadva) nyújthatják be a megadott időszakban.

Amennyiben a rendkívüli felvételi eljárással kapcsolatban további információra van szükségük, a +36 30 2995437-es telefonon iskolatitkárnál érdeklődhetnek.

Jelentkezési lap letöltése

Dunaújváros, 2022. május 2.

                                                                                                           Schön-Kratzmajer Beatrix

                                                                                                                         igazgató