TANKÖNYVES TÁJÉKOZTATÓ

A 2022/23-as tanévre a tankönyveket megrendeltük a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-n keresztül.

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!
A 2022/23-as tanévre a tankönyveket megrendeltük a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-n keresztül.

TANKÖNYVOSZTÁS:
HELYE: Az iskola földszinti tantermei (50. 16.)
IDEJE:
9. és 12. évfolyam:
2022. aug. 29. (hétfő) 8.00 – 12.00 és 12.30 – 16.30
10. és 11. évfolyam:
2022. aug. 30. (kedd): 8.00 – 12.00 és 12.30 – 16.30
A 13. évfolyam diákjai az első tanítási napon kapják meg a tankönyveiket.

TÁJÉKOZTATÁSUL:

1. A Kormány 1092/2019 (III.8.) határozata alapján a 2020/21-es tanévtől a nappali tagozaton tanuló 1-16. évfolyam diákjai térítésmentesen kapják a tankönyveket használatra az iskolai könyvtár állományából. Ezekbe a könyvekbe írni, aláhúzni, szövegkiemelőt használni nem szabad. (Kivételt képeznek a munkafüzetek, munkatankönyvek, ezek a tanulóké, ezekbe írhatnak. A mi esetünkben a nyelvi tankönyvek/munkafüzetek). A használatra kapott könyvek egy része újonnan vásárolt tankönyv, másik része már diák/ok által használt. A tankönyvek az iskola tulajdonát képezik. Amennyiben a tanuló megrongálja, nem rendeltetésszerűen használja, vagy elveszíti, köteles egy új könyvet leadni az iskolai könyvtárban.

2. A pótvizsgára kötelezett diákok megrendelését a pótrendeléssel adja le az iskola. Ezért, a pontosítás miatt kérem, a vizsga után, keressenek meg a diákok a Bánki könyvtárban!

3. A pótrendelés határideje: 2022. szeptember 13. E dátum után pótrendelést már nem áll módunkban leadni.

4. Egyéni tankönyvrendelés: A KELLO Webáruházban, egy regisztráció után lehetőség van bármilyen tankönyv (és iskolai kellék stb.) online vásárlására.

További információ: http://webshop.kello.hu/
Dunaújváros, 2022. július 04.

Jó pihenést kívánunk a nyárra!