Egybefüggő szakmai gyakorlat tájékoztató

Tisztelt Szülők!
Tisztelt Tanulók!

Egybefüggő szakmai gyakorlat tájékoztató:

Az egybefüggő szakmai gyakorlat duális képzőhelyen is megvalósítható, amely duális képzőhely a területileg illetékes kamaránál nyilvántartásba van véve az adott szakmára. Duális képzőhely szakképzési munkaszerződés keretében foglalkoztathatja a tanulókat. Szakképzési munkaszerződés a szakirányú oktatásra köthető a tanulmányok végéig, illetve évente egy alkalommal, legalább 4 és legfeljebb 12 hét egybefüggő időszakra.

A szakirányú oktatás duális képzőhelyen történő teljesítésére a duális képzőhely és az iskola képzési programot készít. Az egybefüggő szakmai gyakorlatokra 4 hétre kell szakképzési munkaszerződést kötni a tanulókkal. A munkaidő a napi 8 órát nem haladhatja meg és fiatal korú (18 év alatti) esetében a napi 7 órát nem haladhatja meg. A szakirányú oktatás megszervezésére 6 – 22 óra között kerülhet sor.

A 4,5 óránál hosszabb napi szakirányú oktatási idő esetén legalább 30 perc, a 6 óránál hosszabb napi szakirányú oktatási idő esetén legalább 45 perc megszakítás nélküli szünetet kell biztosítani a napi szakirányú oktatási időn belül. Az egybefüggő szakmai gyakorlatot június 16-a után a tanítási idő befejeztével lehet megkezdeni és ahogy a nevében is van egybefüggőnek kell lennie és augusztusig teljesülnie kell.

A következő szakmákban kell egybefüggő szakmai gyakorlatot teljesíteni:
• Gépésztechnikus CAD-CAM szakmairány (140 óra)
• Gépgyártástechnológiai technikus (140 óra)
• Ipari informatikai technikus (105 óra)
• Gépésztechnikus vegyipar szakmairány (MOL Zrt-nél megoldott)

A 2022-2023-as tanévben a Következő tanulókat érinti:
• 11.A osztály gépgyártástechnológiai technikus tanulókat
• 11.B osztály ipari informatikai technikus tanulókat
• 11.C osztály ipari informatikai technikus tanulókat és a gépésztechnikus CAD-CAM szakmairány tanulóit
• 11.D osztály gépgyártástechnológiai technikus tanulókat

Az egybefüggő szakmai gyakorlat tartalmát az alábbi mellékletek tartalmazzák:
ESZGY_Gépészet_Gépésztechnikus-CADCAM-szakmairány_2020.pdf
ESZGY_Gépészet_Gépgyártás-technológiai technikus_2020.pdf
ESZGY_Elektronika_Ipari informatikai technikus_2020.pdf